heczkova 14.05.2018

Aktuality

Termíny Státní závěrečné zkoušky - červen 2018

 • Navazující magisterský studijní program obor Intenzivní péče
  • Pondělí 4.6.2018 Praktická zkouška
  • Úterý 5.6.2018 Ústní zkouška a obhajoba diplomové práce
 • Bakalářský studijní program obor Všeobecná sestra
  • Úterý 12.6.2018 Ústní zkouška a obhajoba bakalářské práce
  • Středa 13.6.2018 Ústní zkouška a obhajoba bakalářské práce

Pokyny pro odevzdávání závěrečných (bakalářských a diplomových) prací - termín obhajoby červen 2018:

 • Náležitosti pro odevzdávání závěrečných prací jsou upřesněny v Manuálu pro tvorbu závěrečných prácí na ÚTPO 1.LF UK (viz oddíl studium)
 • Odevzdávat práce můžete na sekretariátu UTPO p. Lence Hrubé v níže uvedených termínech:
  • 26. 04. 2018 v 10:00 – 12:00
  • 27. 04. 2018 v 10:00 – 12:00
  • 30. 04. 2018 v 10:00 – 12:00

Termíny Státní závěrečné zkoušky - únor 2018

 • Navazující magisterský studijní program obor Intenzivní péče
  • Úterý 13.2.2018 Praktická zkouška
  • Úterý 13.2.2018 Ústní zkouška a obhajoba diplomové práce

Pokyny pro odevzdávání závěrečných (bakalářských a diplomových) prací - termín obhajoby leden-únor 2018:

 • Náležitosti pro odevzdávání závěrečných prací jsou upřesněny v Manuálu pro tvorbu závěrečných prácí na ÚTPO 1.LF UK (viz oddíl studium)
 • Odevzdávat práce můžete na sekretariátu UTPO v níže uvedených termínech:
  • 28. 11. 2017 v 10:00
  • 29. 11. 2017 v 10:00
  • 30. 11. 2017 v 10:00

Termíny Státní závěrečné zkoušky - září 2017

 • Navazující magisterský studijní program obor Intenzivní péče
  • Pondělí 4.9.2017 Praktická zkouška
  • Úterý 5.9.2017 Ústní zkouška a obhajoba diplomové práce
 • Bakalářský studijní program obor Všeobecná sestra
  • Úterý 5.9.2017 Ústní zkouška a obhajoba bakalářské práce

Pokyny pro odevzdávání závěrečných (bakalářských a diplomových) prací - termín obhajoby září 2017:

 • Náležitosti pro odevzdávání závěrečných prací jsou upřesněny v Manuálu pro tvorbu závěrečných prácí na ÚTPO 1.LF UK (viz oddíl studium)
 • Odevzdávat práce můžete na sekretariátu UTPO v níže uvedených termínech:
  • 29. 5. 2017 v 10:00
  • 30. 5. 2017 v 10:00
  • 31. 5. 2017 v 10:00

Termíny Státní závěrečné zkoušky - červen 2017

 • Navazující magisterský studijní program obor Intenzivní péče
  • Čtvrtek 8.6.2017 Praktická zkouška
  • Úterý 13.6.2017 Ústní zkouška a obhajoba diplomové práce
 • Bakalářský studijní program obor Všeobecná sestra
  • Úterý 20.6.2017 Ústní zkouška a obhajoba bakalářské práce

Pokyny pro odevzdávání závěrečných (bakalářských a diplomových) prací - termín obhajoby červen 2017:

 • Náležitosti pro odevzdávání závěrečných prací jsou upřesněny v Manuálu pro tvorbu závěrečných prácí na ÚTPO 1.LF UK (viz oddíl studium)
 • Odevzdávat práce můžete na sekretariátu UTPO v níže uvedených termínech:
  • 29. 3. 2017 v 10:00
  • 30. 3. 2017 v 10:00
  • 31. 3. 2017 v 10:00

Termíny Státní závěrečné zkoušky - únor 2017

 • Navazující magisterský studijní program obor Intenzivní péče
  • Pondělí 6.2.2017 Praktická zkouška
  • Úterý 7.2.2017 Ústní zkouška a obhajoba diplomové práce
 • Bakalářský studijní program obor Všeobecná sestra
  • Úterý 7.2.2017 Ústní zkouška a obhajoba bakalářské práce

Pokyny pro odevzdávání závěrečných (bakalářských a diplomových) prací - termín obhajoby leden-únor 2017:

 • Náležitosti pro odevzdávání závěrečných prací jsou upřesněny v Manuálu pro tvorbu závěrečných prácí na ÚTPO 1.LF UK (viz oddíl studium)
 • Odevzdávat práce můžete na sekretariátu UTPO v níže uvedených termínech:
  • 28. 11. 2016 v 10:00
  • 29. 11. 2016 v 10:00
  • 30. 11. 2016 v 10:00

Zápis předmětů na akademický rok 2016-17  

Informace studijního oddělení o zápisu předmětů na akademický rok 2016-17 naleznete zde.


Veletrh Absolvent 

 • Setkání studentů a absolventů Univerzity Karlovy se zaměstnavateli z nejrůznějších oblastí
 • Začíná ve středu 5.10.2016
 • Více informací zde

Termíny Státní závěrečné zkoušky - září 2016

 • Navazující magisterský studijní program obor Intenzivní péče
  • Pondělí 5.9.2016 Praktická zkouška
  • Úterý 6.9.2016 Ústní zkouška a obhajoba diplomové práce
 • Bakalářský studijní program obor Všeobecná sestra
  • Středa 7.9.2016 Ústní zkouška a obhajoba bakalářské práce

Pokyny pro odevzdávání závěrečných (bakalářských a diplomových) prací - termín obhajoby září 2016:

 • Náležitosti pro odevzdávání závěrečných prací jsou upřesněny  v Manuálu pro tvorbu závěrečných prácí na ÚTPO 1.LF UK (viz oddíl studium)
 • Termíny odevzdávání ZP pro obhajobu v září 2016
  • Čtvrtek 9. 6. 2016 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF
  • Pátek 10. 6. 2016 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF

Termíny Státní závěrečné zkoušky - červen 2016

 • Navazující magisterský studijní program obor Intenzivní péče
  • 7.6.2016
 • Bakalářský studijní program obor Všeobecná sestra 
  • 14.6.2016 - 15.6.2016

Pokyny pro odevzdávání závěrečných prací - termín obhajoby červen 2016

 • Odevzdávání závěrečných prací se řídí pokyny zveřejněnými v Manuálu pro závěrečné práce na ÚTPO 1.LF UK (viz oddíl studium)
 • Termíny odevzdávání ZP pro obhajobu v červnu 2016
  • Středa 13. 4. 2016 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF
  • Čtvrtek 14. 4. 2016 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF
  • Pátek 15. 4. 2016 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF


Státní závěrečné zkoušky - řádný a opravný termín - leden 2016

Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra,

Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči

     

Pokyny pro odevzdávání závěrečných (bakalářských a diplomových) prací:

 • Odevzdávání závěrečných prací se řídí pokyny zveřejněnými v Manuálu pro závěrečné práce na ÚTPO 1.LF UK (viz oddíl studium)
 • Termíny odevzdávání ZP pro obhajobu v září 2015
  • Čtvrtek 26. 11. 2015 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF
  • Pátek 27. 11. 2015 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF
  • Pondělí 30. 11. 2015 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF

 


Orientační termíny SZZk pro akademický rok 2015-16

 Informace o přesném termínu konání SZZk naleznete na úřední desce fakulty

  Předpokládaný termín SZZk Předpokládané 14-denní rozmezí konání SZZk Orientační termín odevzdávání závěrečných prací
  Únor 2016 19.- 30.1.2016 Poslední pracovní den měsíce listopadu
  Červen 2016 6. - 17.6.2016 Poslední pracovní den měsíce března
  Září 2016 1. - 14. 9. 2016 Poslední pracovní den měsíce května

 


Zahájení výuky volitelného předmětu Zdravotnická psychologie a komunikace B01425

 • úterý 6.10.2015 16:00 na UTPO

 


Úvodní soustředění pro studenty 1. ročníků - akademický rok 2015-16

 • pro bakalářský studijní program Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra a navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví obor Intenzivní péče
 • se koná ve čtvrtek 3.9.2015 v 9:00
 • v malé posluchárně Anatomického ústavu (2. mezipatro) - U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2

 


Státní závěrečné zkoušky - řádný a opravný termín - září 2015

Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra, 

Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči

Pokyny pro odevzdávání závěrečných(bakalářských a diplomových)prací: 

 • Odevzdávání závěrečných prací se řídí pokyny zveřejněnými v Manuálu pro závěrečné práce na ÚTPO 1.LF UK (viz oddíl studium)
 • Termíny odevzdávání ZP pro obhajobu v září 2015
  • Čtvrtek 25. 6. 2015 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF
  • Pátek 26. 6. 2015 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF
  • Pondělí 29. 6. 2015 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF
  • Úterý 30. 6. 2015 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF

 


Multioborová konference MODERNÍ TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ

 • datum: 12.5.2015 
 • místo: Masarykův kulturní dům, U sadů 323, Mělník
 • pořádá: Mělnická zdravotní a.s.
 • pozvánka a programOdevzdávání závěrečných (bakalářských a diplomových) prací - termín obhajoby červen 2015

 • Odevzdávání závěrečných prací se řídí pokyny zveřejněnými v Manuálu pro závěrečné práce na UTPO
 • Termíny odevzdávání ZP pro obhajobu v červnu 2015
  • Pondělí 27. 4. 2015 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF
  • Úterý 28. 4. 2015 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF
  • Středa 29. 4. 2015 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF
  • Čtvrtek 30. 4. 2015 v 10:00 - sekretariát UTPO 1.LF

 


Den otevřených dveří 2015

 


X. celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

a

II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o ženu a dítě

 


Kurz pro zdravotníky - projekt o.s. Dlouhá cesta

 


Upozornění hlavního hygienika na onemocnění Ebolou

 


Zahájení výuky volitelného předmětu Zdravotnická psychologie a komunikace B01425

 • úterý 7.10.2014 15:30 na UTPO

 


Sebezkušenostní a růstová skupina pro studentyKonference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 

Olomouc 2-3. února 2015

 


Výuka volitelného předmětu Zdravotnická psychologie a komunikace B01425 bude dále probíhat každé

 • úterý od 15:00 na UTPO

 
* povinné položky

Přidat komentář
jiný obrázek

Opište kód, který vidíte na obrázku

počet zobrazení: 7490 poslední aktualizace: mouvin, 14.05.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.