heczkova 09.11.2016

Přijímací řízení 2017-18

Podrobné informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na stránkách 1.LF UK v Praze

Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví obor Intenzivní péče

 

 • K hlavním tematickým okruhům výuky bakalářského studia oboru Všeobecná sestra pro přípravu k přijímacím zkouškám patří:
  • Teorie ošetřovatelství
  • Ošetřovatelství v klinických oborech
  • Ošetřovatelské postupy
  • Management v ošetřovatelství
  • Základy veřejného zdravotnictví
  • Anatomie, fyziologie, patologie, patofyziologie
  • Základy klinické medicíny
  • ...
 • Pro přípravu k přijímacímu řízení je možné využít například následující zdroje:
  • TUČEK, M. Hygiena a epidemiologie. Praha: Karolinum, 2012.
  • MÜLLEROVÁ, D. et al. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2014.
  • ROKYTA, R. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV, 2000.
  • VOKURKA, M. et al. Patofyziologie pro nelékařké směry. Praha: Karolinum, 2012.
  • ZEMAN, M., KRŠKA, Z. et al. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, 2011.
  • ZEMAN, M., KRŠKA, Z. et al. Speciální chirurgie. Praha: Galén, 2014.
  • VODIČKA, J. et al. Speciální chirurgie. Praha: Karolinum, 2014
  • ČEŠKA, R. et al. Interna. Praha: Triton, 2015.
  • KARGES, W., Al Dahouk, S. Vnitřní lékařství. Stručné repetitorium. Praha: Grada, 2011
  • JAROŠOVÁ, D. Teorie moderního ošetřovatelství. Praha: ISV, 2000.
  • STRYJA, J. et al. Repetorium hojení ran. Geum, 2011.
  • VYTEJČKOVÁ, R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I-III. Praha: Grada, 2011, 2013, 2015.
  • České ošetřovatelství 1-12. Příručka pro sestry. Brno: NCONZO
  • Lemon 1-5. Učební texty pro sestry a porodní asistentky. Brno: IPVZ
  • ŠKRLOVI, P. a M. Kreativní ošetřovatelský management. Praha: Advent-Orion, 2003
  • Doporučené postupy pro KPR 2015
  • Statistické údaje UZIS, OECD, Doporučení WHO
 • Součásti přihlášky
  • Seznam dokladů pro doložení odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry kvalifikace naleznete zde - nutno dodat jako přílohu přihlášky
   • doklad o získání odborné kvalifikace lze nahradit potvrzením školy o studiu posledního ročníku studijního programu vedoucího k získání kvalifikace všeobecné sestry - doklad je nutné taktéž dodat jako přílohu přihlášky
  • Formulář pro potvrzení zaměstnavatele pro přiznání bonifikace za absolvovanou praxi (pokud o ni bude uchazeč žádat) naleznete zde - nutno dodat jako přílohu přihlášky

 

počet zobrazení: 1595 poslední aktualizace: heczkova, 09.11.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.