mouvin 18.08.2015

Podávání léčivých přípravků sestrou bez indikace lékaře nebo na základě neúplné indikace lékaře IGA MZ NT / 13153 - 3 / 2012

Projekt, který byl řešen naším pracovištěm v letech 2012 -2014 se zabýval problematikou podávání léčivých přípravků sestrami, ať již zcela bez indikace lékaře nebo na základě neúplné indikace lékaře (podávání indikovaných léčivých přípravků podle potřeby), a to z hlediska faktického stavu i právního zhodnocení jeho legality. Byly analyzovány kompetence ve formálním smyslu, tj. co jsou sestry oprávněny dělat v souladu s platnými právními předpisy i v materiálním smyslu, tj. co jsou sestry skutečně schopny bezpečně vykonávat. V tomto kontextu byla pozornost zaměřena mj. na oblast nezbytného odborného vzdělávání sester, na současné konkrétní klinické podmínky, jakož i na případné nutné změny stávajících právních předpisů. Podávání léčivých přípravků sestrami bez indikace lékaře nebo na základě neúplné indikace je oblast, která není v České republice dostatečně zmapována, proto se domníváme, že projekt bude cenným praktickým přínosem.Projekt se zabývá problematikou podávání léčivých přípravků sestrami, ať již zcela bez indikace lékaře nebo na základě neúplné indikace lékaře (podávání indikovaných léčivých přípravků podle potřeby), a to z hlediska faktického stavu i právního zhodnocení jeho legality. Budou analyzovány kompetence ve formálním smyslu, tj. co jsou sestry oprávněny dělat v souladu s platnými právními předpisy i v materiálním smyslu, tj. co jsou sestry skutečně schopny bezpečně vykonávat. V tomto kontextu bude pozornost zaměřena mj. na oblast nezbytného odborného vzdělávání sester, na současné konkrétní klinické podmínky, jakož i na případné nutné změny stávajících právních předpisů. Podávání léčivých přípravků sestrami bez indikace lékaře nebo na základě neúplné indikace je oblast, která není v České republice dostatečně zmapována, proto projekt bude cenným praktickým přínosem.