mouvin 10.07.2018

Nová adresa

Vážení studenti,
dovolujeme si Vás informovat o nové adrese našeho ústavu.
Nyní nás naleznete ve 2. patře na adrese:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Albertov 7
Praha 2
128 00

05.09.2018

O nás

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství je samostatným pracovištěm 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze od r. 1991. Samostatným pracovištěm se stal v roce 1991 a navázal na činnost oddělení péče o nemocné, které bylo součástí III. interní katedry Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze (nyní 1. LF). Oddělení bylo založeno r. 1959 profesorem Vladimírem Pacovským a hlavním cílem byla výuka mediků, kteří získávali základní znalosti a dovednosti v ošetřovatelství. Další rok se profesoru Pacovskému a spolupracovníkům podařilo otevřít dálkové studium, určené hlavně sestrám, působících jako odborné instruktorky na středních zdravotnických školách. Dvouoborové studium Psychologie – péče o nemocné realizovala Filosofická fakulta UK ve spolupráci s lékařskou fakultou. Později byl studijní program pozměněn na kombinaci s pedagogikou, Péče o nemocné – Pedagogika, pro odborné učitelky vhodnější. Od roku 1980 studium probíhalo i jako program prezenční. Krátce bylo realizované také jednooborové studium Péče o nemocné.

V současné době se UTPO nadále podílí na vzdělávání studentů všeobecného a zubního lékařství a dále pak sester a studentů dalších nelékařských oborů (Adiktologie, Ergoterapie, Fyzioterapie, Ergoterapie, Nutriční terapie). Všeobecné sestry jsou v bakalářském studijním programu (nejprve obor Ošetřovatelství, následně Všeobecnásestra) vzdělávány na půdě 1. lékařské fakulty UK od akademického roku 1992-1993, v navazujícím magisterském studijním programu od roku 2002 (nejprve v oboru Ošetřovatelství se zaměřením na učitelství zdravotnických předmětů na střední a vyšší škole, následně v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči). Ústav teorie a praxe ošetřovatelství tak zajišťuje výuku studentů 1. LF UK v bakalářských, magisterských i navazujících magisterských studijních programech. Každoročně se jedná o víc než 1500 studentů.      

Základní informace o 1. LF UK

Základní informace o UK

15735

mouvin 01.12.2021

Aktuality

pro více informací klikni ZDE
mouvin 29.08.2016

Kariéra

pro více informací klikni ZDE