pvilim 30.06.2024

Aktuality

Pokyny pro odevzdávání diplomových prací - termín obhajoby září 2024:

 • Náležitosti pro odevzdávání závěrečných prací jsou upřesněny v Manuálu pro tvorbu závěrečných prací.
 • Pro tento termín obhajoby se závěrečné práce odevzdávají pouze v elektronické podobě.
 • Po vložení všech dokumentů do SIS, zasílejte z důvodu kontroly závěrečné práce také na e-mail miluse.kulhava@lf1.cuni.cz, a to v níže uvedených termínech:
  • 26.6.2024 v 10:00 – 12:00
  • 27.6.2024 v 10:00 – 12:00
  • 28.6.2024 v 10:00 – 12:00

Termín Státní závěrečné zkoušky - červen 2024

 • Navazující magisterský studijní program obor Intenzivní péče
  • Úterý 4.6.2024 Praktická zkouška
  • Středa 5.6.2024 Ústní zkouška a obhajoba diplomové práce

Pokyny pro odevzdávání diplomových prací - termín obhajoby červen 2024:

 • Náležitosti pro odevzdávání závěrečných prací jsou upřesněny v Manuálu pro tvorbu závěrečných prací.
 • Pro tento termín obhajoby se závěrečné práce odevzdávají pouze v elektronické podobě.
 • Po vložení všech dokumentů do SIS, zasílejte z důvodu kontroly závěrečné práce také na e-mail miluse.kulhava@lf1.cuni.cz, a to v níže uvedených termínech:
  • 26.4.2024 v 10:00 – 12:00
  • 29.4.2024 v 10:00 – 12:00
  • 30.4.2024 v 10:00 – 12:00

pvilim 30.06.2024

Postup při poranění na praxi

Postup při poranění na praxi - [pdf]
Formulář - Záznam o úrazu studenta - [pdf]